Privat Tanläkarna  
HEM KONTAKT KARTA
 
Barn och tandläkaren
Vad gäller : Till och med det år man fyller 19 är tandvården avgiftsfri och bekostas av landstingen. (Vissa landsting har andra regler). Detta innebär att ditt barn garanteras fri tandvård i samband med de rutinundersökningar som bör utföras var 12:e - 24.e månad. I samband med akut omhändertagande har barn och ungdom också avgiftsfri tandvård.

Prisuppgifter

Mottagningen är ansluten till Försäkringskassan och det allmänna tandvårdsstödet. Tandvårdsstödet består av två delar; Tandvårdsbidrag och Högkostnadsskydd.

Tandvårdsbidrag
Det allmänna tanvårdsbidraget höjs med 300kr till 600kr per år för de mellan 22-29 och de som är 65 år och äldre. För de mellan 30-64 år höjs bidraget med 150 kr till 300 kr per år från och med 15:e april 2018. 2017 höjdes åldersgränsen för fri tandvård till 21 år, 2018 höjs den till 22 år och 2019 höjs den till 23 år. Från och med den 1a januari 2020 om du fyller 24 år omfattas du av det nya tandvårdsstödet.

Högkostnadsskydd
Högkostnadsskyddet innebär att du som patient betalar hela arvodet upp till 3000 kr. För tandvårdskostnader över 3000 betalar Försäkringskassan 50 % upp till 15.000 kronor och 85 % för tandvårdskostnader som överstiger 15 000 kronor. Försäkringskassan ersättning beräknas utifrån deras referenspriser. Mer information finns på Försäkringskassans hemsida.

Tandvårdsrädsla
Tandvårdsrädsla, tandläkarskräck eller obehag inför ett tandläkarbesök är mycket vanligt. Det leder också ofta till att man dröjer med att boka in en tandläkartid och att man skäms över sina tänder. Berätta gärna om din rädsla när du bokar tid.
Amini © 2011 | Proximiti | All rights reserved